You are here

Walne Zebranie Studentów IH UW 26.03.2014 r.!

Na mocy par. 108 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 26 marca br. odbędzie się Walne Zebranie Studentów Instytutu Historycznego. Walne zebranie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego ZSS IH, przedstawiony na forum posiedzenia ZSS IH w dniu 13 marca br. Walne Zebranie odbędzie się w sali A instytutu Historycznego UW. Rozpoczęcie o godzinie 15. Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania i przyjęcie porządku obrad
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
  3. Przedstawienie projektu Regulaminu Samorządu Studentów Instytuty Historycznego
  4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Historycznego
  5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Samorządu Studentów
  6.  Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW, TO WY TWORZYCIE SAMORZĄD!!!